WELKOM, WAT FIJN DAT JE ONS HEBT GEVONDEN!

Wij zien dat steeds meer leerlingen moeite hebben met leren in het voortgezet onderwijs. Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen die te maken krijgen met frustratie, verdriet en een gevoel van machteloosheid. Ze hebben het gevoel dat het harde werken niets oplevert en hebben daardoor de neiging om op te geven. Vaak zijn dit leerlingen die visueel zijn ingesteld en handelend leren. Leerlingen die baat hebben bij een top-down benadering en vastlopen op een talige of auditieve instructie. Deze leerlingen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen, omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

Wij kiezen voor een andere insteek en dat doen we niet zomaar. Het is bewezen dat extra herhalen van de leerstof voor deze leerlingen niet effectief is en vaak tot meer frustratie leidt. Een deel van de leerlingen kan met herhalen over de streep worden getrokken, maar een groot deel heeft echt meer nodig! Door de lesstof op een andere wijze aan te bieden, die past bij hun eigen visuele en handelende leerstijl, ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en leerlingen gaan weer met plezier naar school.

Kijk rustig rond op onze site. Je vindt er uitleg over de methode, de trainingen die we aanbieden en nadere informatie over ons als initiatiefnemers. In onze agenda vind je de data en lokaties van onze trainingen en daar kun je je ook aanmelden. Als je vragen hebt, stel ze dan via onze contactpagina.