DE METHODE

Met de methode ANDERS LEREN VO heb je een pakket in handen waarmee je visueel ingestelde leerlingen die handelend leren direct kunt helpen. Het pakket bestaat uit hoogwaardige lesmaterialen die ontwikkeld en getest zijn door en voor mensen die werken met deze leerlingen. Alle materialen werken vanuit het TopDown principe; je krijgt als leerling eerst een totaalbeeld van de lesstof, zodat je begrijpt waar je aan werkt. Vervolgens dalen we af naar de losse onderdelen van het vak. Door deze manier van werken krijgt de lesstof waarde voor een leerling, legt hij makkelijk verbanden en houdt hij het overzicht.

Als een leerling deze methode gebruikt, leert hij zijn eigen beeldende en handelende werkwijze eindelijk waarderen. We maken juist gebruikt van deze kwaliteiten! We maken veel gebruik van afbeeldingen en kleuren. We laten de leerling de lesstof stapsgewijs construeren door de TopDown kaart na te leggen met kaartjes. Door dit een aantal keer te doen beklijft het plaatje en de toepassing ervan in het lange termijn geheugen.

 

Als begeleider van deze leerlingen heb je dus echt iets waardevols in handen. Alle lesmaterialen sluiten aan op de kerndoelen en zijn methode-onafhankelijk inzetbaar. De materialen zijn qua inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving afgestemd op de specifieke onderwijsniveaus. Differentiëren is daardoor geen probleem. De methode biedt naast instructiemateriaal voor de begeleider ook oefenmateriaal voor de leerling. Je kunt direct aan de slag!

ANDERS LEREN VO is afgeleid van de methode Anders Leren Met Paarden, een beproefde methode voor het individueel begeleiden van leerlingen in het Primaire Onderwijs met hulp van paarden. We hebben de sterke punten van deze methode overgenomen en omgezet in een methode die op elk tijdstip en op elke plek gebruikt kan worden (zonder paarden).